Trimsalon-Iris, gevestigd aan Spoordonkseweg 56 5688 KD Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Adres:  Spoordonkseweg 56,  5688 KD Oirschot
 • Telefoon:  0499-848231
 • Website:    http://www.trimsalon-iris.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trimsalon-Iris verwerkt je persoonsgegevens nadat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam en geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Als je vragen of zorgen hebt over de persoonsgegevens die wij verzamelen,  neem dan contact met ons op via info@trimsalon-iris.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Trimsalon-Iris verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • On je te kunnen bellen of e-mailen voor zover dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of op te halen.
 • I.v.m. wettelijk verplichting zoals onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trimsalon-Iris gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde verwerkingen van gegevens.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Trimsalon-Iris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de opgeslagen persoonsgegevens (Voor- en Achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres):

Personalia > Om u te kunnen contacteren ivm wjzigingen mbt uw afspraak
Bewaartermijn > Voor de duur van onze zakelijke relatie

Adres > Ivm de mogelijke wens om uw hond te halen of brengen
Bewaartermijn > Voor de duur van onze zakelijke relatie

Delen van persoonsgegevens met derden

Trimsalon-Iris verstrekt geen persoonsgegevens aan derden anders dan dat we daartoe wettelijk verplicht zijn of worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trimsalon-Iris gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trimsalon-Iris.

Trimsalon-Iris wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trimsalon-Iris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trimsalon-iris.nl